Aukcje na sprzedaż prądu z OZE

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Październik 23, 2018
0 komentarzy
2261 Views

W połowie października br. odbędą się pierwsze w 2018 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

solaryUrząd Regulacji Energetyki ogłosił, że w dniach 17, 18, 19, 24 i 25 października 2018 r. ruszą pierwsze w 2018 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Aukcje zostaną przeprowadzone na Internetowej Platformie Aukcyjnej, na której każdy z wytwórców przystępujący do aukcji może założyć swoje konto i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach OZE, którzy otrzymali potwierdzenie złożenia deklaracji dla:

- instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystanie tylko hydroenergii do wytwarzania energii elektrycznej, m.in. biopłyny, energia geotermalna i energia wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;

- instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystanie tylko biogazu rolniczego do wytwarzania energii elektrycznej;

– instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystanie tylko biogazu pozyskanego ze składowisk odpadów i z oczyszczalni ścieków; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.

- instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystanie tylko biogazu pozyskanego ze składowisk odpadów z oczyszczalni ścieków lub inny; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

- instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystanie tylko biogazu rolniczego do wytwarzania energii elektrycznej;

 

Wytwórcy mogą wysłać w jednej aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile oferty dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy i spełniają wymogi danej aukcji. Jeśli w danej sesji aukcji zostaną złożone mniej niż  3 oferty, spełniające określone wymagania, aukcja nie zostaną przeprowadzona.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: